Վերջին նորությունները
2018-02-21

Հայ-լեհական միջկառավարական հանձնաժողովի նիստ Վարշավայում

Ս.թ. փետրվարի 20-ին Լեհաստանի մայրաքաղաք Վարշավայում կայացել է հայ-լեհական միջկառավարական հանձնաժողովի նիստը, որին մասնակցել են 2 երկրների դեսպանները, համապատասխան գերատեսչությունների և գործարար համայնքի ներկայացուցիչներ

2018-02-20

Կլոր սեղան-քննարկումներ Հայաստանի 5 մարզերում

 

2018թ-ի հունվար և փետրվար ամիսներին, Գործարար շահերի պաշտպանության ցանցը և ներքոհիշյալ մարզերում գործող առևտրաարդյունաբերական պալատները Արագածոտնում, Կոտայքում, Շիրակում, Տավուշում և Լոռիում կազմակերպել էին Հարկային, Տեսչական և ՓՄՁ քաղաքականության վերաբերյալ մարզային կլոր-սեղան քննարկումներ

 


Լրատու

Հայաստանի Հանրապետության առևտրաարդյունաբերական պալատի կողմից ստեղծված կազմակերպությունները


ՀՀ ԱԱՊ  կից մշտապես գործող արբիտրաժային հաստատություն 
(արբիտրաժային դատարան) 

"Առևտրաարդյունաբերական պալատների մասին՚ ՀՀ օրենքի համաձայն, տնտեսական վեճեր լուծելու համար ստեղծվել է ՀՀ ԱԱՊ-ին կից արբիտրաժային հաստատություն` հիմնարկի կարգավիճակով, որն իր գործունեությունն իրականացնում է "Առևտրային արբիտրաժի մասին՚ ՀՀ օրենքի, ՀՀ միջազգային պայմանագրերի, իր կանոնադրության և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջների համաձայն: 
 
Նախագահ`   Արտաշես Կակոյան 
Քարտուղար` 
Հասցե` 0010, ք.Երևան, Խանջյան 11
հեռ.՝ (374 60) 48-49-12
ֆաքս՝(374 10) 58-78-71
 
 
ՀՀ ԱԱՊ "ԱՐՄԷՔՍՊԵՐՏԻԶԱ" ՍՊԸ
 
ՀՀ ԱԱՊ հավաստագրման բաժնի "Արմէքսպերտիզա" ՍՊԸ հանդիսանում է ծագման հավաստագրերի տրամադրմամբ զբաղվող լիազոր մարմին:Հավաստագրման գործընթացը իրականացվում է տնտեսվարող սուբյեկտի դիմումի հիման վրա և բաղկացած է հետևյալ երկու մասերից՝ փորձաքննության անցկացում և բուն ծագման հավաստագրի տրամադրում:

Գլխավոր տնօրեն՝ Գեորգի Նանյան 
Հասցե՝ 0026, ք.Երևան, Գարեգին Նժդեհի 26
հեռ.՝(374 10) 44-34-36; 44-28-48 (101)
ֆաքս: (374 10) 44-28-48 (102)  


 
ՀՀ ԱԱՊ  "ՄԵԴԻԱ" ՍՊԸ
 
Զբաղվում է գրահրատարակչությամբ, հրապարակում է  "ՀՀ  առևտրաարդյունաբերական պալատի լրատու" տպագիր պարբերականը: 
Ընկերությունը պալատի անդամների համար պատրաստում է բուկլետներ, հրավիրատոմսեր, գրքույկներ և տպագիր այլ նյութեր, ինչպես նաև CD և DVD տեսասկավառակներ գովազդային հոլովակներով և տեսաֆիլմերով:  
 
Տնօրեն՝ Վրեժ Սարուխանյան
հեռ.՝(374 60) 48-49-10
ֆաքս (374 10) 58-78-71
Հասցե 0010, ք.Երևան, Խանջյան 11


ՀՀ ԱԱՊ  "ԱԱՊ  ԻՆՖՈ" ՍՊԸ 
 
Տրամադրում է իրավական հարցերով խորհրդատվություն, կազմակերպում է սեմինարներ, կազմում է դիմումներ, բողոքներ, միջնորդություններ, մշակում և կազմում է պայմանագրեր, իրավական բնույթի այլ փաստաթղթեր: Պաշտպանում է իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց շահերը դատական ատյաններում: Կատարում է նորաստեղծ կազմակերպությունների բացման և գրանցման հետ կապված աշխատանքներ:
 
Տնօրեն՝ 
Հասցե 0010, ք.Երևան, Խանջյան 11
հեռ.՝ (374 60) 48-49-12
ֆաքս (374 10) 58-78-71