Վերջին նորությունները
2017-11-11

Ուսումնական նոր կենտրոն

Նոյեմբերի 10-ին կայացավ «ԱՄԱԴԵՈՒՍ» համակարգի հայաստանյան ուսումնական և գործընկերների օժանդակության կենտրոնի բացումը և «Քրոս Լայն» և «ԱՄԱԴԵՈՒՍ» ընկերությունների համատեղ նոր բիզնես նախագծերի ներկայացումը

2017-11-08

Աշխատանքային հանդիպում գործարար կանանց և «Արարատ» բանկի ներկայացուցիչների միջև

2017թ. նոյեմբերի 7-ին ՀՀ Առևտրաարդյունաբերական պալատում կայացավ աշխատանքային հանդիպում գործարար կանանց և «Արարատ» բանկի ներկայացուցիչների միջև


Լրատու

Կազմակերպական Օրենսդրություն

Սահմանափակ պատասխանատվությոմբ ընկերություններ
Անհատ ձեռներեց 
Բաժնետիրական ընկերություններ
 
Վարկային կազմակերպություններ
 
Հիմնադրամներ  

Հարկային Օրենսդրություն

Օրենք հարկերի մասին
Ակցիզային հարկ
Հողի հարկ
Հողի հարկի առավելություններ
Հաստատագրված վճարներ

Շահութահարկ
Գույքահարկ

Ավելացված արժեքի հարկ
Ուղեցույց  հարկային հաշվետվական ձևերում հարկ վճարողների սնտեսական գործունեության տեսակների նշման

Արտարժույթի Օրենսդրություն

Օրենք դրամարկղային գործառնությունների մասին 
Օրենք Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին

Օրենք ակտիվների արժեթղթավորման և ակտիվներով ապահովված արժեթղթերի մասին 
Օրենք արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին
 
Օրենք արժեթղթերի շուկայի մասին 

Այլ

ՀՀ Արտահանման աջակցման խորհրդի որոշումը
Արտասահմանյան  ներդրումներ

Օրենք Էներգետիկայի մասին
Օրենք լիցենզավորման մասին

Օրենք ներքին շուկայի պաշտպանության մասին
Օրենք տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին

Օրենք Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին

Օրենք ինովացիոն գործունեությանը պետական աջակցության մասին

Օրենք ապրանքնային և սպասարկման նշանների, ապրանքների ծագման տեղանունների մասին